Gloriette d'Artémis - Wikipedi illustrationNorthwick Vira

1Farrow's Ted Obo1Farrow's Frank Obo1Farrow's Tim Obo1Farrow's Obo1Farrow's Fred
4Farrow's Betty
1Jenny Obo1Bob Obo
1Farrow's Fern (Pera)
1Beverley Fan1Bond's Keno1Farrow's Obo
1Beverley Young Tea (Young Rhea)
1Easten's Busy1Solus
1Beverley Bess
1Farrow's Lily Obo1Farrow's Obo1Farrow's Fred6Bullock's Bebb
1Farrow's Minnie
4Farrow's Betty1Farrow's Emperor
4Farrow's Mary
0Farrow's GipsyInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
1Elliott's Latcho1Toronto 951Bell's Still In The Ring1Woodland Prince1Black Duke
1Woodland Jude
0Myer's Dame Trott0Bronte II
0Woodstock Flo II
0Thomas' Lady Roza1King Of Obo's1Obo II
1Darkie I (Beau x Blackie)
1Snow II1Farrow's Obo
1Snow (Bramble x Nell)
0Garner's TrilbyInconnuInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
Pedigree de Northwick Vira proposé par WikiPedi du site La Gloriette d'Artémis