Gloriette d'Artémis - Wikipedi illustrationSilver (Salsus x Jess)

5Salsus14Alva Dash11Alva Bob11Spurgin's Fop14Spurgin's Alonzo
5Spurgin's Floss II
0Belle (Gaffer x Floss)6 Gaffer
1Gipping Floss
13Beauty III (Robinson's Meg)InconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
5Schofield's Salsa4Garland's Natty Bumpo4Wensum Dick1Chelmsford Caution
1Carlton Baby
4Garland's Skua4Chesterton Rover
1Chesterton Jess
6Garland's Oofbird11Spurgin's Fop14Spurgin's Alonzo
5Spurgin's Floss II
1Partridge's Birdie0Read's Rap II
6Partridge's Brida II
9Jess (Watson's Dog x Beauty III)16Watson's DogInconnuInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
13Beauty III (Robinson's Meg)InconnuInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnuInconnu
Inconnu
InconnuInconnu
Inconnu
Pedigree de Silver (Salsus x Jess) proposé par WikiPedi du site La Gloriette d'Artémis